UKS njofton per lidhjen e kontratave sipas modelit te ri

      Comments Off on UKS njofton per lidhjen e kontratave sipas modelit te ri

Ne kuadrin e reformes ne sektorin e ujit dhe ne zbatim te detyrimeve ligjore;

Te gjithe konsumatoret dhe abonentet e shoqerise UK Sh.a Sarande , te cilet nuk kane bere apo paguar nje pikelidhje dhe nuk kane lidhur nje kontrate ligjore me kete shoqeri ,

DUHET te bejne piklidhjen dhe ta paguajne ate , duke lidhur njekohesisht dhe kontraten e re , sipas modelit te ri te miratuar nga ERRU (Enti Rregullator i Ujit).

Abonentet qe e kane kontraten por qe eshte e modelit te vjeter (Te para vitit 2016) ,

DUHET te paraqiten prane UK Sh.a Sarande, per rinovimin e saj sipas modelit te ri te miratuar nga ERRU.

Lidhja e kontrates se re apo rinovimi i asaj te vjeter nga abonentet, eshte kusht ligjor qe duhet te permbushet prej tyre.

 NGA DREJTORIA UK Sh.a SARANDE

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail