Tag Archives: VleraeUjit

Java Botërore e Ujit

      Comments Off on Java Botërore e Ujit

16 Mars – Cila është vlera e ujit në jetën tonë Uji është burim i jetës! Megjithatë, kuptimi i vlerave që ai mbart është i ndryshëm për secilin nga ne! Por çfarë vlere ka uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit për këtë… Read more »