Misioni dhe Vizioni

Misioni
Strategjia kryesore që udhëheq veprimtarinë e Ujësjellës–Kanalizimeve Sarandë, është përmbushja e kërkesave të konsuamtorëve nëpërmjet realizmit të performancës për një furnizim të pandërprerë dhe cilësor me ujë të pijshëm. Realizimi i kërkesave, përkushtimi maksimal dhe në kohë për konsumatorin janë hallkat kryesore të përmbushjes së misionit tonë..

Aktiviteti kryesor i UKS është i fokusuar në:

  • Shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët dhe shitja e tij
  • Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm
  • Prodhimin dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve
  • Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura
  • Mirëmbajtja e sistemeve të ujrave të ndotura si dhe të impjanteve të pastrimit të tyre
  • Forcimin e marrëdhënieve me konsumatorët

Vizioni
Çelësi i suksesit tonë është indetifikimi dhe përmbushja e çdo nevoje të konsumatorit me profesionalizëm maksimal. Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimit, furnizmi me ujë i qytetit të Sarandë 24 orë në ditë, përmirësimi i infrastrukturës së rrjetit të shpërndarjes, dhe sigurimi i cilësisë sipas standardit shtetëror janë prioritetet kryesore të UKS.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail