Java Botërore e Ujit

      Comments Off on Java Botërore e Ujit

16 Mars – Cila është vlera e ujit në jetën tonë

Uji është burim i jetës! Megjithatë, kuptimi i vlerave që ai mbart është i ndryshëm për secilin nga ne! Por çfarë vlere ka uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit për këtë vit, 2021.

Ne, në bashkëpunim me Programin e Ujit të GIZ, prej më shumë se 8 vitesh jemi duke punuar për ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe largimin e trajtimin e ujrave të ndotura, në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore te furnizimit me ujë të sigurt dhe higjenikisht të paster për popullsine, mbrojtjen e mjedisit përmes proceseve për trajtimin e ujrave të ndotura dhe rritjen e ndërgjegjësimit për vlerën e ujit në jetën tonë.

Na ndiqni në këtë udhëtim të shkurtër dhe, nëse dëshironi, na tregoni se çfarë mendoni duke lënë një koment në rrjete tona sociale. Së bashku mund t’i japim edhe më shumë vlerë, për të siguruar vazhdimësinë e jetës!

17 Mars 2021 – Uji është i rëndësishëm për ushqimin tonë.

Vlera e ujit është e dukshme kur flasim për ujë për gatim: për të sjellë ushqim sa me te shendetshem në tryezë, duhet të jemi të sigurt që të përdorim ujë të pastër në kuzhinë. Vetëm në këtë mënyrë është e mundur të mbash të paprekura vetitë dhe karakteristikat e ushqimit.

Nëse nuk do të kishte ujë do të ishte e pamundur të jetohej, por edhe të kryheshin të gjitha ato aktivitete të nevojshme për jetesën tonë. Midis këtyre janë bujqësia dhe blegtoria.

Uji është jetik për të gjithë sektorin primar i cili eshte përgjegjës për mbi 70% të konsumimit të ujit.Falë ndërhyrjeve teknike dhe ndihmës për përmiresimin e proceseve të menaxhimit ne bashkëpunim me Programin e Ujit të GIZ, shërbimet e furnizimit me ujë të ofruara për konsumatorët,  janë përmirësuar në mënyrë të ndjeshme. Si rezultat, është arritur që në disa zona urbane ku ka ndërhyrë programi, të arrihet furnizimi 24 orë me ujë highenikisht të pastër.

19 Mars 2021 – Vlera e ujit dhe rëndësia e tij për shëndetin

Ndoshta nuk e mendojmë, por përmes ujit marrim mineralet dhe substancat thelbësore për mirëqenien e trupit tonë. Por uji i rubinetit (ose uji në shishe që blejmë në supermarket) nuk është gjithmonë plotësisht i pastër nga substancat e dëmshme.

Studimet shkencore tregojnë gjithashtu se ujërat minerale në shishe mund të përmbajnë shumë substanca më të rrezikshme sesa uji i rubinetit. Çfarë të bëjmë që të sigurohemi që të shfrytëzojmë sa më shumë vetitë e ujit për shëndetin tonë?

Përmes ndërhyrjeve teknike në bashkëpunim me  Programin e Ujit të GIZ, cilësia e ujit është përmirësuar ndjeshëm në zonat ku ka ndërhyrë projekti falë instalimit të nyjeve automatike për klorinimin e ujit. Monitorimi i cilësisë së ujit është mundësuar përmes ngritjes së laboratoreve për të analizuar parametrat e ujit të pijshem, duke garantuar kujdesin e vazhdueshem të stafit Teknik të shoqërise sonë të …. (UK) për të mundësuar furnizimin cilësor me ujë të popullsisë.

21 Mars 2021 – Uji, mjedisi dhe ndryshimi i klimës

Përdorimi i teknikave të kursimit të ujit zvogëlojnë sasinë e energjisë së përdorur për trajtimin, pompimin dhe ngrohjen e tij. Kjo ul kërkesën për energji, e cila ndihmon parandalimin e ndotjes së ajrit dhe mbron ambjentin

Përdorimi i teknikave të kursimit të ujit largon më pak ujë nga burimet natyrore, gjë që ndihmon në ruajtjen e mjedisit. Ai mund të zvogëlojë sasinë e energjisë së përdorur për trajtimin, pompimin dhe ngrohjen e ujit. Kjo ul kërkesën për energji, e cila ndihmon në parandalimin e ndotjes së ajrit.

Falë rregullimeve teknike dhe proceseve të menaxhimit, instalimit te pompave efikase dhe menaxhimit të drejte të kohës, Shoqata jonë ne bashkëpunim të ngushtë me Programin e Ujit të GIZ, ka arritur kursimin e energjisë ne pjesen më te madhe të zones ku ne operojmë.

22 Mars 2021 – Vlera e ujit është e pamatshme! Cfarë mund të bëjmë për ta mbrojtur atë?

Uji është elementi kryesor që qëndron në themelin e jetës së të gjitha gjallesave në tokë, qofshin ato kafshë apo bimë. Trupi i njeriut përbëhet nga afërsisht 70% ujë. Kjo përqindje tregon që është e mundur të mbijetosh pa ushqim edhe për disa ditë, por është e pa mundur të mbijetosh pa ujë sepse shkakton dehidrim dhe ndërprerje të funksioneve fiziologjike.

Ndryshimi i gjërave është i mundur, dhe jo vetëm në Ditën Botërore të Ujit. Ajo që mund të bëjmë është qe të angazhohemi në mënyrë aktive, çdo ditë, me konsum të përgjegjshëm të burimeve ujore në dispozicionin tonë, duke na kujtuar se ato nuk janë të pa-shtershme.

Hapi i parë është sigurisht zvogëlimi i mbeturinave të ujit. Kjo nuk kerkon ndonjë sakrificë te madhe, por duhet te behet per ne një zakon: mjafton të hapim rubinetin vetëm kur është e nevojshme dhe ta mbyllim atë kur nuk nevojitet më; mjaton te hedhim mbeturinat ne vendet e duhura.

Kushtimi i vëmendjes këtyre gjesteve të vogla të përditshme mund të bëjë vërtet ndryshimin.

The Challenge/Sfida (on going)

Dita Botërore e Ujit festohet më 22 Mars të çdo viti. Ky përvjetor ka si synim rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik dhe institucioneve mbi rëndësinë e mbrojtjes së ujit dhe uljen e ndotjes në të.

Por çfarë përfaqëson uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit 2021. Ne, ne bashkepunim me Programin e Ujit të GIZ ju ftojme t’i përgjigjeni kësaj pyetje duke u bërë pjesë e Sfidës “Çdo pikë uji vlen”, nga data 15 deri më 22 Mars 2021.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail