Category Archives: Njoftime

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Shoqëria e Ujësjellës Kanalizime sh.a Sarandë, njofton të gjithë banorët e qytetit Sarandë dhe rrethinat e tij, që janë abonentë të saj dhe konsumatorë të ujit të pijshëm   se; Nisur nga situata hidrike jo e favorshme gjatë kësaj periudhe të verës dhe fluksi i lartë i pushuesve që kanë ardhur… Read more »

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Qeveria Gjermane, përmes GIZ Albania, po aplikon projektin: ‘Punë për Komunitetin’, me suportin e Sh.A Ujësjellës Kanalizime, me qëllim për t’i ardhë në ndihmë asaj pjese të popullsisë që u prek më shumë nga efekti ekonomik i Pandemisë COVID 19. Ne kemi punësuar gjithsej 47 persona, të cilët dita e… Read more »

N J O F T I M

      Comments Off on N J O F T I M

Shoqëria e Ujësjellës Kanalizime sh.a Sarandë njofton të gjithë abonentët e saj se; Abonentët e UKS-së mund të paguajnë detyrimet e tyre ndaj saj në të gjitha pikat e kompanive Western Union dhe EasyPay me të cilat shoqëria UK Sarandë ka lidhur kontrata bashkëpunimi. Abonentët brenda territorit të Shqipërisë dhe… Read more »

NJOFTIM PËR PUNËSIM

      Comments Off on NJOFTIM PËR PUNËSIM

Data e njoftimit: 21/06/2021 Programi i GIZ “Shërbime të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime të Orientuara drejt Performancës dhe Konsumatorit” në bashkëpunim me Shoqërinë e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.A UK Sarande, fillojnë zbatimin e projektit “Punë për komunitetin” në Bashkinë tuaj me qëllim mbështetjen në këtë kohë të vështirë pandemie të… Read more »

Si të kursejmë ujin në shtëpi

      Comments Off on Si të kursejmë ujin në shtëpi

Dita Botërore e Ujit festohet më 22 Mars të çdo viti. Ky përvjetor ka si synim rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik dhe institucioneve mbi rëndësinë e mbrojtjes së ujit dhe uljen e ndotjes në të. Por çfarë përfaqëson uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën… Read more »

Java Botërore e Ujit

      Comments Off on Java Botërore e Ujit

16 Mars – Cila është vlera e ujit në jetën tonë Uji është burim i jetës! Megjithatë, kuptimi i vlerave që ai mbart është i ndryshëm për secilin nga ne! Por çfarë vlere ka uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit për këtë… Read more »

NJOFTIM

      Comments Off on NJOFTIM

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Sh.a Sarandë njofton se; Më datën 18.12.2020 ditën e premte, zhvillon seancat dëgjimore me përfaqësues të grupeve të interesit dhe të shoqatave për prezantimin dhe diskutimin e propozimeve për unifikimin dhe standartizimin e tarifave të reja të shërbimit që ajo aplikon ndaj abonentëve. Seancat dëgjimore do të… Read more »

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Vazhdojmë dezifektimin në zonat dhe hapësirat publike. Dezifektuam sot Spitalin, Shtëpinë e Fëmijes dhe Komisarjatin e Policise. Do të vazhdojmë me të njejtin proces në të gjithë territorin e Bashkisë Sarandë. Gjithashtu banorët janë të lutur të njoftojnë Ujësjellës Kanalizime Sarandë për çdo rast ku konstatojne ndotje  të hapësirave publike… Read more »

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Masat e marra nga  Ujësjellës Kanalizime SH.A  Sarandë për mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së COVID -19  , mbi  disfektimin e hapësirave në qytet dhe  zyrave ku ne operojmë për shërbimet ndaj abonentëve.  Ky plan operacional është marr  në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë dhe Drejtorin e Shëndetit Publik.  Ky plan ,… Read more »

Njoftim per abonentet e UK Sarande

      Comments Off on Njoftim per abonentet e UK Sarande

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM nr. 1304 dt. 11.12.2009, Kodit te Furnizimit me Uje dhe Rregullores se Sistemit te Furnizimit me Uje, pika 2.2 paragrafi 6, pika 2.3 paragrafi 3, 4, 7 pika 2.7 paragrafi 3, 5 pika 2.8 paragrafi 5 dhe pikat 3.6… Read more »