Category Archives: Njoftime

Si të kursejmë ujin në shtëpi

      Comments Off on Si të kursejmë ujin në shtëpi

Dita Botërore e Ujit festohet më 22 Mars të çdo viti. Ky përvjetor ka si synim rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik dhe institucioneve mbi rëndësinë e mbrojtjes së ujit dhe uljen e ndotjes në të. Por çfarë përfaqëson uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën… Read more »

Java Botërore e Ujit

      Comments Off on Java Botërore e Ujit

16 Mars – Cila është vlera e ujit në jetën tonë Uji është burim i jetës! Megjithatë, kuptimi i vlerave që ai mbart është i ndryshëm për secilin nga ne! Por çfarë vlere ka uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit për këtë… Read more »

NJOFTIM

      Comments Off on NJOFTIM

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Sh.a Sarandë njofton se; Më datën 18.12.2020 ditën e premte, zhvillon seancat dëgjimore me përfaqësues të grupeve të interesit dhe të shoqatave për prezantimin dhe diskutimin e propozimeve për unifikimin dhe standartizimin e tarifave të reja të shërbimit që ajo aplikon ndaj abonentëve. Seancat dëgjimore do të… Read more »

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Vazhdojmë dezifektimin në zonat dhe hapësirat publike. Dezifektuam sot Spitalin, Shtëpinë e Fëmijes dhe Komisarjatin e Policise. Do të vazhdojmë me të njejtin proces në të gjithë territorin e Bashkisë Sarandë. Gjithashtu banorët janë të lutur të njoftojnë Ujësjellës Kanalizime Sarandë për çdo rast ku konstatojne ndotje  të hapësirave publike… Read more »

Njoftim

      Comments Off on Njoftim

Masat e marra nga  Ujësjellës Kanalizime SH.A  Sarandë për mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së COVID -19  , mbi  disfektimin e hapësirave në qytet dhe  zyrave ku ne operojmë për shërbimet ndaj abonentëve.  Ky plan operacional është marr  në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë dhe Drejtorin e Shëndetit Publik.  Ky plan ,… Read more »

Njoftim per abonentet e UK Sarande

      Comments Off on Njoftim per abonentet e UK Sarande

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM nr. 1304 dt. 11.12.2009, Kodit te Furnizimit me Uje dhe Rregullores se Sistemit te Furnizimit me Uje, pika 2.2 paragrafi 6, pika 2.3 paragrafi 3, 4, 7 pika 2.7 paragrafi 3, 5 pika 2.8 paragrafi 5 dhe pikat 3.6… Read more »

Faturim mbi vleften e matesit si detyrim per tu paguar

      Comments Off on Faturim mbi vleften e matesit si detyrim per tu paguar

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM nr. 1304 dt. 11.12.2009, Kodit te Furnizimit me Uje dhe Rregullores se Sistemit te Furnizimit me Uje, pika 2.7 paragrafi 3, 4, 5 pika 2.8 paragrafi 5 dhe pikat 4.4 si dhe 4.5.1 paragrafi 3, 4 Shoqeria e Ujesjelles… Read more »

Ambientet e reja te arkave

      Comments Off on Ambientet e reja te arkave

Shoqeria e Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande njofton te gjithe abonentet e saj se; Arkat per pagesen e faturave te ujit qe ndodhen prane Postes Shqiptare, prej dates 15.04.2019 jane shperngulur ne ambientet e reja te cilat ndodhen rreth 200m me larg nga ato ekzistuese ne rrugen “Skenderbeu” perballe Kishes Ortodokse… Read more »

UKS njofton per lidhjen e kontratave sipas modelit te ri

      Comments Off on UKS njofton per lidhjen e kontratave sipas modelit te ri

Ne kuadrin e reformes ne sektorin e ujit dhe ne zbatim te detyrimeve ligjore; Te gjithe konsumatoret dhe abonentet e shoqerise UK Sh.a Sarande , te cilet nuk kane bere apo paguar nje pikelidhje dhe nuk kane lidhur nje kontrate ligjore me kete shoqeri , DUHET te bejne piklidhjen dhe ta… Read more »