Mirëmbajtje e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm
Mirëmbajtje e sistemeve të ujrave të ndotura si dhe të impjanteve të pastrimit të tyre
Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët dhe shitja e tij
previous arrow
next arrow
Slider

HomePage

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Shërbimet tona

Menaxhimi

Operim, mirëmbajtje, rehabilitim, rinovim, dhe modifikim i sistemit të furnizimit me ujë.


Furnizimi

Furnizim me ujë i konsumatorit  gjate 24 oreve te cdo dite te vitit sipas standardeve në fuqi të cilësisë së ujit.


Pastrimi

Largim i disiplinuar i ujërave të ndotura që gjenerohen në pronën e konsumatorit